1650 $

Təhsil Haqqı

Turist Rehberliği

İxtisas : Turist bələdçiliyi
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

İxtisas : Mülki Aviasiya Kabin Xidmətləri
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

İxtisas : Mülki̇ Avi̇asi̇ya Nəqli̇yyatının İdarəetməsi̇
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı

Radyo ve Televizyon Programcılığı

İxtisas : Radio və Televiziya Proqramları
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı

Lojistik

İxtisas : Logistika
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı

İşletme Yönetimi

İxtisas : Biznesin İdarə Edilməsi
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı

İş sağlığı ve güvenliği (İÖ)

İxtisas : Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı

İş sağlığı ve güvenliği

İxtisas : Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İxtisas : İcti̇mai̇yyətlə Əlaqələr Və Tanıtım
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı

Grafik Tasarımı (İÖ)

İxtisas : Qrafik dizayn
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Subbakalavr
Universitet : İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 1650 $
Ətraflı
1 2 3

Proqram Axtar