Oktyabr 11, 2023

Day

Bu gün cəmiyyətlər xarici dilləri, xüsusən də ingilis dilini öyrənməyə getdikcə daha çox həvəsli olurlar. Bəşər tarixində ən sürətlə yayılan dillərdən biri hesab edilən ingilis dili təhsil, biznes və siyasət kimi sahələrdə qlobal ortaq dil kimi istifadə olunur. Bu səbəbdən dünyanın bir çox ölkələrində ingilis dili üzrə yüksək səviyyəli fərdlər yetişdirmək üçün ingilis dili tədrisində...
Read More