4410 $

Təhsil Haqqı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (ENG)

İxtisas : Fizioterapiya və Reabilitasiya
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Bakalavr
Universitet : Biruni Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 4410 $
Ətraflı

HEMŞİRELİK (ENG)

İxtisas : Tibb Bacısı
Ölkə : Türkiyə
Təhsil Dərəcəsi : Bakalavr
Universitet : Biruni Üniversitesi
Təhsil Haqqı : 4410 $
Ətraflı

Proqram Axtar