University of Latvia

University of Latvia

Latviya Universiteti 1919-cu ildə qurulmuşdur və hazırda 14 000-dən çox tələbəsi, 13 fakültəsi və 20-dən çox tədqiqat institutu və müstəqil təhsil mərkəzləri ilə Pre-Baltika ölkələrinin ən böyük  əhatəli və aparıcı tədqiqat universitetlərindən biridir. Universitet 130-dan çox akkreditə olunmuş  akademik və peşə təhsil proqramı təklif edir. UL-də humanitar elmlər (filologiya, fəlsəfə, tarix,  ilahiyyat ao), pedaqogika, sosial elmlər (iqtisadiyyat, rabitəşünaslıq, politologiya, psixologiya, sosiologiya, hüquq,…

Ətraflı