Keyfiyyət Siyasətimiz

  • Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq keyfiyyət idarəetmə sistemi ilə davamlı inkişaf və inkişaf etmə prosesində olacağımızı.

  • Standart və qanunvericiliklərinin təyin etdiyi şəkildə, Tələbə gözləntisinin daha üst pilləsinin üzərində peşakar xidmət etməyə çalışmalarımız,

  • Tələbələrin gözləntiləri və məqsədləri istiqamətində büdcələri ilə ölçülür, şəffaf və düzgün peşakar məsləhət xidməti təqdim edəcəyimizi,
  • Tələbələrimizin təhsil aldıqları Ali Təhsil müəssələrindəki təhsil sistemi yaşam şərtləri və bu kimi mövzunu əhatə olan istək və şikayətləri araşdıraraq bu prosesi optimallaşdırmağa çalışırıq,

  • Əməkdaşlıq etməkdə olduğumuz beynəlxalq təhsil qurumları və beynəlxalq təşkilatlara istiqamətli, innovativ fikirlər və təhsil layihələri ilə hər iki tərəf adına dəyər yaradacağımız,

  • Əməkdaşlarımız arasında qarşılıqlı inam,etimad,hörmət anlayışı və, peşakar ünsiyyəti inkişaf etdirərək,

  • Əməkdaşlarımızın fərdi inkişafına əhəmiyyət verərək, mümkün qədər xaricə yönəlmiş Təhsildə inkişaf proqramlarında aktiv iştirak edəcəyimiz,

  • Şəbəkəmizin beynəlxalq əlaqəsində sosial fayda gətirəcək layihələr üçün bir vasitə olaraq istifadə etdiyimiz və ölkəmizin inkişafına qatqı sağlayacağımız

  • Təhsil sektorundakı inkişafları mütəmaddı izləyərək uyğun və uyğunlaşmanı təmin etməyə etməyə çalışacağımızı