V.N Karazin adına Xarkov Dövlət Universiteti Şərqi Avropanın ən qədim ali təhsil ocaqlarından biridir və Xarkov şəhərində yerləşir. Ukrayna və onun kənarlarında ali təhsil sisteminin yaranma və inkişafında Karazin Universiteti böyük rol oynamışdır.Karazin Dövlət Universitetinin əsası 1804 cü ildə qoyulmuşdur. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə bir sıra alimlər,incəsənət və elm xadimləri yetişdirmişdir. I.Meçnikov, L. Landau, N.Kostomarov, N.Barabaşov, A.Lyapunov və s. kimi adlar Universitetlə bağlıdır.

 

Karazin adına Xarkov Milli Universiteti

Karazin adına Xarkov Milli Universiteti

 Karazin adına Xarkov Dövlət Universiteti hal hazırda 18500 tələbə təhsil alır.Universitetdə 115 ixtisas üzrə tələbə hazırlayan 20 fakultə fəaliyyət göstərir.  Universitetin bazası əsasında : Dövlət huquq Akademiyası, Xarkov Tibb Universiteti, Xarkov Pedoqoji Universiteti,  Xarkov İqtisad Universiteti ve başqa ali təhsil ocaqları formalaşmışdır. Xarkov Dövlət Universitetinin alimleri ABŞ, Kanada , Rusiya, Almaniya, Türkiyə, Çin, İngiltərə, Azərbaycan və s ölkələrin universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq edir.

2011 ci il 24 iyun tarixində Xarkov Dövlət Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır.Saziş Xarkov Dövlət Universitetinin birinci prorektoru Aleksandrov Vladimir Vladimiroviç və Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov tərəfindən imzalanmışdır.

Document
  Fakultə İxtisas   Tədris Proqramı
Biologiya Biologiya Biologiya
Biokimya
Genetika
İnsan və Heyvan Fiziologiyası
Geologiya, Coğrafiya İstirahət və Turizm Təbiət Elmləri Geologiya
Neft və Qaz Geologiyası
  Hidrogeologiya
  Ekologiya   Ekologiya Ekologiya
Ekologiya və Ətraf Mühitin Mühafizəsi
İqtisadiyyat   İqtisadiyyat İqtisadiyyat və İqtisadi Siyasət
Biznes İqtisadiyyatı
İqtisadi Kibernetika
Beynəlxalq İqtisadiyyat
Biznes Təhlili və Beynəlxalq Statistika
Tətbiqi İqtisadiyyat
Mühasibatlıq və Vergi Mühasibatlıq və Vergi
  Maliyyə, Bank işi və Sığorta Maliyyə, Bank işi və Sığorta
Maliyyə Və Elektron Ticarətdə Informasiya Texnologiyaları
Dövlət Maliyyəsi
  Menecment Korporativ İdarəetmə
İş Proseslərinin Idarə Edilməsi
Xarici Iqtisadi Fəaliyyətin Idarə Edilməsi
Beynəlxalq İdarəetmə və Biznes Əlaqələri
Biznesin İdarəolunması
Biznes Menecment
Maliyyə və İqtisadi Təhlükəsizliyin İdarə Edilməsi
İnzibati İdarəetmə
Marketinq Marketinq
Marketinqin İdarəolunması
Məlumat İdarəetmə, Reklam və İctimaiyyətlə Əlaqələr
Sahibkarlıq, ticarət və mübadilə fəaliyyətləri Sahibkarlıq, ticarət və mübadilə fəaliyyətləri
Dövlət İdarəçiliyi və İdarəetmə Dövlət İdarəçiliyi və İdarəetmə
İngilis Dilində Təhsil
İqtisadiyyat Tətbiqi İqtisadiyyat
  Menecment İnzibati İdarəetmə
Biznesin İdarəedilməsi
  Xarici Dil Filologiya Alman Dilləri və Ədəbiyyatları (Tərcümə Daxil Olmaqla) ilk İngilis Dili İngilis Dili və Ədəbiyyatı və Tərcüməsi və Ikinci Xarici Dil
İngilis Dili və Ədəbiyyatı və Tərcüməsi
Filologiya Alman Dilləri və Ədəbiyyatları (Tərcümə Daxil Olmaqla) ilk Alman Dili Alman Dili və Ədəbiyyatı və Tərcümə və İngilis Dili
Alman Dili və Ədəbiyyatı və Tərcümə
Filologiya Romantik Dillər və Ədəbiyyatları (Tərcümə Daxil Olmaqlar) ilk İspan Dili Tərcümə (İspan və İngilis Dili)
  Tərcümə (İspan Dili)
Filologiya Romantik Dillər və Ədəbiyyatları (Tərcümə Daxil Olmaqlar) ilk Fransız Dili Fransız Dili və Ədəbiyyatı və Tərcümə və İngilis Dili
Fransız Dili və Ədəbiyyatı və Tərcümə
Filologiya Şərq Dilləri və Ədəbiyyatları (Tərcümə Daxil Olmaqlar) ilk Ərəb Dili     Tərcümə (Ərəb və İngilis Dili)
Filologiya Şərq Dilləri və Ədəbiyyatları (Tərcümə Daxil Olmaqlar) ilk Ərəb Dili Tərcümə (Çin və İngilis Dili)
  Tərcümə (Çin Dili)
Tarix Tarix və Arxeologiya Tarix və Arxeologiya
  Kompyuter Elmləri   Kompyuter Elmləri Kompyuter Elmləri
İnformasiya İdarəetmə Sistemləri və Texnologiyaları
  Kiber Təhlükəsizlik Kiber Təhlükəsizlik
İnformasiya və kommunikasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
  Avtomatlaşdırma və Kompüter Inteqrasiya Olunmuş Texnologiyalar Avtomatlaşdırma və Kompüter Inteqrasiya Olunmuş Texnologiyalar
Kompüterləşdirilmiş Idarəetmə Sistemləri və Avtomatlaşdırma
İngilis Dilində Təhsil
Kiber Təhlükəsizlik Kiber Təhlükəsizlik
    Riyaziyyat və    Kompyuter Elmləri Riyaziyyat Riyaziyyat
  Tətbiqi Riyaziyyat Tətbiqi Riyaziyyat
Nəzəri və Tətbiqi Riyaziyyat
Kompyuter Elmləri İnformasiya Elmləri
İngilis Dilində Təhsil
Kompyuter Elmləri İnformasiya Elmləri
  Tibb   Tibb 1-2-ci illər
3-4-ci illər
5-6-ci illər
İngilis Dilində Təhsil
  Tibb 1-2-ci illər
3-4-ci illər
5-6-ci illər
  Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr və Səyahət Biznesi   Beynəlxalq Əlaqələr, Sosial Münasibətlər və Regionşünaslıq Beynəlxalq İnformasiya və Beynəlxalq Münasibətlər
Beynəlxalq Əlaqələr və Regionşünaslıq
Beynəlxalq Əlaqələr
        Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr
Beynəlxalq və Avropa iqtisadi inteqrasiyası
Beynəlxalq Logistika və Gömrük
Beynəlxalq Biznes
Beynəlxalq Maliyə
Beynəlxalq Elektron Ticarət
Qonaqpərvərlik Biznesi Qonaqpərvərlik Biznesi
Turizm Turizm
  Karazin Biznes Məktəbi   Menecment Menecment
Biznesin İdarəedilməsi
İngilis Dilində Təhsil
Menecment Biznesin İdarəedilməsi
Psixologiya Psixologiya Psixologiya
Radiofizika, Biotibbi Tətbiqi Fizika və Nanomateriallar Radiofizika, Elektronika və Biofizika
Radiofizika və Elektronika
Biofizika
Elektronika və    Kompüter Sistemləri   Mikro və Nano Mühəndislik Mikro və Nanosistem Mühəndisliyi
Fiziki və Biomedikal Elektronika
  Sosiologiya Siyasi Elmlər Siyasi Elmlər
  Sosiologiya İctimai-Siyasi və Marketinq Tədqiqatları
Sosial Münasibətlər, Reklam və İctimaiyyətlə Əlaqələr
Sosial Texnologiyalar
Sosial Menecment
  Jurnalistika Media Münasibətləri və İctimaiyyətlə Əlaqələr
Media Münasibətləri
Strateji Münasibətlər və Yeni Media
Sosial İş Sosial İş
    Fizika   Fizika və Astronomiya Fizika
Astronomiya
Astronomiya və Kosmik İnformasiya Elmləri
  Fizika və Enerji   Tətbiqi Fizika və Nanomateriallar Enerji Sistemlərinin Tətbiqi Fizikası
Kompyuter Fizikası
  Fizika və Texnologiya   Tətbiqi Fizika və Nanomateriallar Tətbiqi Fizika
Tibbi Fizika
Eksperimental Nüvə Fizikası və Plazma Fizikası
İngilis Dilində Təhsil
  Tətbiqi Fizika və Nanomateriallar Tətbiqi Fizika
Eksperimental Nüvə Fizikası və Plazma Fizikası
Filologiya Filologiya (Ukrayna Dili və Ədəbiyyatı)   Ukrayna Dili və Ədəbiyyatı
Filologiya Slavyan Dilləri və Ədəbiyyatları (Tərcümə Daxil Olmaqla) ilk Polyak Dili Dil və Ədəbiyyat (Polyak Dili)
Filologiya Slavyan Dilləri və Ədəbiyyatları (Tərcümə Daxil Olmaqla) ilk Rus Dili Dil və Ədəbiyyat (Rus Dili)
Filologiya Klassik Dillər və Ədəbiyyatları (Tərcümə Daxil Olmaqla) Dil və Ədəbiyyat (Latın Dili)
Filologiya (Tətbiqi Linqivistika) Tətbiqi Linqivistika
Jurnalistika Jurnalistika
Fəlsəfə Fəlsəfə Fəlsəfə
Avropaşünaslıq
    Mədəniyyətşünaslıq Mədəniyyətşünaslıq
Vizual Incəsənət Və Mədəni Layihələrin Idarəedilməsi
Şəhərşünaslıq
Kimya Kimya Kimya
Hüquq Hüquq Hüquq
Beynəlxalq Hüquq Beynəlxalq Hüquq
İngilis Dilində Təhsil
Hüquq Hüquq
Beynəlxalq Hüquq Beynəlxalq Hüquq

Tələb Olunan Sənədlər

Bakalavr Qəbul üçün lazım olan sənədlər:
Attestat (11-ci sinif şagirdləri məktəbdən arayışla)
Xarici pasport və şəxsiyyət vəsiqəsi
Doğum haqqında şəhadətnamə
Sağlamlıq haqqında arayış (Forma 086)
3 x 4 fotoşəkil (12 ədəd)
SPİD analizi ( Semaşkadan alınır )
Magistratura üzrə Qəbul üçün lazım olan sənədlər:
Bakalavr Diplomu ( və ya universitetdən arayış )
Bakalavr Diplom əlavəsi
Xarici pasport və şəxsiyyət vəsiqəsi ;
Doğum haqqında şəhadətnamə ;
Sağlamlıq haqqında arayış (Forma 086) ;
3 x 4 fotoşəkil (12 ədəd)
SPİD analizi ( Semaşkadan alınır )

Əyani tələbələrin Yataqxana şəraitləri və qiymətlər bölgüsü:

İlkin olaraq Xarkov şəhərində təhsil alan əyani tələbə unikal olaraq qalacağı yer biz tərəfindən təklif olunur.

Universitet Kampusunda yerləşdirilmiş Yeni və Köhnə tikili yataqxanalar tələbələrin ixtiyarındadır. Yataqxanada 1-2-3 nəfərlik yataq , qarderob hamam və şəxsi ehtiyyaclarını qarşılaya biləcək sanzuellə təqdim olunnan otaqlar mümkündür. Tələbə sayına və yerləşdirilmə prinsiplərin uyğun olaraq Yataqxanada otaq təklifini universitet tələbəyə təqdim edir Ortalama olaraq İllik yataqxana xərcləri 450-500 USD təşkil edir.

İlkin başlanğıc üçün tələbə yataqxana xərclərinin 50% -ni ( 6 ay ) müddətində olaraq ödəmək şansına sahibdir. 225-250 USD olaraq digər 6 aylıq ödənişi isə universitet yanvar ayında ödənilməsini təqdim edir.Tələbə 12 ay müddətində tətilə çıxdığı zaman Azərbaycana qayıtmaq istəmirsə problemsiz olaraq həmin yataqxanada qala bilmək statusuna sahibdir.

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yataqxanada qalmaq istəmiyən tələbələr üçün aylıq 1-2-3 otaqlı evlərin kirayə götürülərək tələbəyə təqdim olunması mümkündür Təbii ki, bu seçim hər bir tələbənin şəxsi qərarına əsasən dəyişir.

Hər bir Azərbaycan vətəndaşı Ukrayna Dövlətinə giriş etdiyi zaman ( istər hava yolu istərsə də quru yolu ilə ) 90 gün müddətində yaşamaq haqqında icazə almadan Ukrayna Dövlətində yaşaya bilər. Əyani qayda da təhsil alan tələbənin isə 4 il müddətində Ukrayna Dövlətində yaşayacağını nəzərə alaraq avtomatik qayda da tələbə Dövlət Miqrasiya Xidməti üzrə qeydiyyata dayanmalıdır ( propiska ) və qeydiyyat alındığına dair xüsusi pasport sənəd ( posvidka ) əldə edir. 4 illik qeydiyyata alınmaya dair bütün prosudurları Təhsil alacağı universitetin Xarici Tələbələr üzrə iş Dekanatlığı həyata keçirdir.

Bünun üçün isə Tələbə 4il müddətində tibbi siğorta almalıdır.Bu Siğorta Tələbəyə Universitet tərəfindən təqdim olunur və həmin siğorta şirkəti mütləq şəkildə universitetlə müqaviləsi olur. Müqaviləsi olmayan siğorta şirkəti propiska olunması üçün təqdim oluna bilməz. Propiskanın 4 illik həyata keçirilməsi üçün 4 illik siğorta yataqxana və təhsil haqqı qəbzləri olmaq şərti ilə foto şəkil və həkimlərdən xüsusi buraxılış qeydiyyatına əsasən 4 illik 500-585 USD bəzi hallarda universitetin ortaq işlədiyi fərqli siğorta şirkətləri olduğu təqdirdə daha ucuz əldə etmək mümkündür

Əgər tələbə Rus dili bilmirsə – 1 il Rus dili üzrə təhsil alır!

1-illik rus dili üzrə Ukrayna dövlətində qeydiyyat ( Müvəqqəti propiska ) 180-250 USD arasında dəyişir hər şey daxil konsepti ilə

ƏLAQƏ

Ünvan

Bakı ş., AZ1065, Cəfər Cabbarlı 44,Caspian Plaza, korpus 3, mərtəbə 15, Nizami m/s yaxınlığı

Telefon

WhatsApp: (+994 55) 208 86 79
Ofis Telefonu: (+994 12) 505 83 95